Đăng tin

Hà Quang 2: Chuyển Đất Chung Cư Thương Mại Thành Tái Định Cư

Thiếu quỹ đất tái định cư

Theo Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang, tại Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I và II đang xảy ra tình trạng chung là thời gian trước khi lập phương án để bố trí TĐC, có một số vùng giáp ranh dự án (tiếp giáp khu dân cư đường Đồng Nai và đường Lê Hồng Phong) chưa kiểm kê được do các hộ chưa hợp tác. Đến nay, sau khi tổ công tác thực hiện kiểm kê thì phát sinh thêm một số trường hợp phải bố trí TĐC, làm cho số lô TĐC dự kiến trong hồ sơ quy hoạch trước đây bị thiếu so với thực tế.

Bên cạnh đó, quỹ đất TĐC Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I theo quy hoạch 1/500 được phê duyệt chỉ có 63 lô với tổng diện tích khoảng 3.800m2 lại đang vướng đền bù do các hộ không hợp tác kiểm kê nên không thể bàn giao cho các hộ đủ điều kiện bố trí TĐC.

Hiện trạng thực tế của việc chia tách thửa thì đã có 108 trường hợp được Hội đồng bồi thường hỗ trợ và TĐC dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I thông qua và bố trí 109 lô TĐC (có 1 trường hợp được bố trí 2 lô). Đến nay, có 30 lô đã được UBND TP. Nha Trang ban hành quyết định giao đất. Trong đó, có 20 lô được bố trí tại quỹ đất TĐC điều chỉnh từ một phần diện tích đất được quy hoạch là chung cư thương mại của Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II; 10 lô được bố trí tại Khu đô thị Lê Hồng Phong I. Còn lại 79 trường hợp chưa có quỹ đất TĐC để bàn giao, hầu hết là do bị vướng đền bù giải tỏa.

Một khu vực được bố trí TĐC tại KĐT Hà Quang 2 Nha Trang
Một khu vực được bố trí TĐC tại KĐT Hà Quang 2 Nha Trang

Hiện Hà Quang vẫn đang phải đối diện với rất nhiều áp lực từ phía các hộ dân vì không thể bố trí đất để các hộ xây dựng nhà ổn định cuộc sống. Đặc biệt, dự kiến còn hơn 50 trường hợp phát sinh sẽ phải bố trí TĐC ngoài quỹ đất đã được phê duyệt. Chính vì số lượng trường hợp được cấp đất TĐC phát sinh tăng hơn rất nhiều so với quy hoạch được phê duyệt, trong khi khu vực TĐC vẫn chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, hiện nay công ty không đủ quỹ đất TĐC, gây khó khăn trong công tác đền bù giải tỏa thực hiện dự án.

Chuyển hơn 7.500m2 đất xây chung cư thương mại thành đất TĐC

Để có quỹ đất bố trí TĐC cho hai dự án (đặc biệt là Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I) và đóng góp quỹ đất TĐC cho TP. Nha Trang, Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang đã thực hiện rà soát quy hoạch Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II và nhận thấy khu đất SA với diện tích hơn 7.500m2 theo quy hoạch năm 2013 là đất xây chung cư thương mại phù hợp để chuyển đổi bổ sung quỹ đất TĐC.

Khu đất SA với địa chỉ Đường 8E, Khu Đô Thị Lê Hồng Phong II từng là nhà hàng Hoa Cau
Khu đất SA với địa chỉ Đường 8E, Khu Đô Thị Lê Hồng Phong II từng là nhà hàng Hoa Cau.

Hiện nay, khu đất SA đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thi công xong hạ tầng kỹ thuật với diện tích 5.828m2; còn lại hơn 1.700m2 đang vướng đền bù, chưa giải tỏa được. Vì vậy, Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang đã đề nghị UBND tỉnh chuyển khu đất SA thành đất TĐC với dự kiến khoảng 100 lô để giải quyết việc cấp đất TĐC cho các hộ ở 2 dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, II và đóng góp quỹ đất TĐC cho TP. Nha Trang. Khi đó, quỹ đất TĐC tại Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I rộng hơn 3.200m2 đề nghị chuyển ngược thành đất thương mại.

Trong văn bản mới đây, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương chuyển khu đất SA thành khu TĐC phục vụ quỹ đất TĐC của hai khu đô thị và TP. Nha Trang. Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đối với khu đất này gửi Sở Xây dựng để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, công ty có trách nhiệm bàn giao khu đất này cho UBND TP. Nha Trang quản lý lập quy hoạch phân lô TĐC.

VĂN KỲ – Theo Báo Khánh Hòa

Chia sẻ:

Tìm kiếm BĐS

 Tìm kiếm

Tin nóng

Tư vấn - Hỏi đáp

Gọi ngay
Mời quảng cáo
Mời quảng cáo
server-notice
 
>